Το ellaOne® δεν είναι κατάλληλο (αντενδείκνυται) για

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το ellaOne® εάν:

  •  Είστε αλλεργική στην οξική ουλιπριστάλη ή σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του ellaOne®. (Τα συστατικά αναγράφονται στο φύλλο οδηγιών – ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας εάν δεν είστε σίγουρη)