Το ellaOne® γίνεται καλά ανεκτό

Όπως όλα τα φάρμακα, το ellaOne® ενδέχεται να έχει παρενέργειες, αν και αυτές δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Οι πιο συχνά αναφερόμενες παρενέργειες είναι πονοκέφαλοι, ναυτία, κοιλιακοί πόνοι και επώδυνες περίοδοι. Αυτά αποτελούν επίσης πιθανές ενδείξειςεγκυμοσύνης. Εάν δεν σας έρθει περίοδος ή η αιμορραγία είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από ό,τι συνήθως και τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται μετά τη λήψη του ellaOne®, πρέπει να κάνετε ένα τεστ εγκυμοσύνης.

Εάν παρουσιάσετε οποιαδήποτε παρενέργεια, μιλήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.