Το αντισυλληπτικό χάπι μετά το ellaOne®

Χρησιμοποιείτε πάντα μία αξιόπιστη μέθοδο αντισύλληψης φραγμού, όπως το προφυλακτικό, μέχρι την επόμενη περίοδό σας
Ξεκινώ το αντισυλληπτικό χάπι Συνεχίζω το αντισυλληπτικό χάπι
Εάν θέλετε να ξεκινήσετε μια κανονική μέθοδο αντισύλληψης μετά τη χρήση του ellaOne®, μπορείτε να το κάνετε, αλλά θα πρέπει επιπλέον να χρησιμοποιείτε προφυλακτικά μέχρι την επόμενη περίοδό σας. Το ellaOne® μπορεί παροδικά να μειώσει την αποτελεσματικότητα των κανονικών ορμονικών μεθόδων αντισύλληψης, όπως το χάπι και το έμπλαστρο. Εάν παίρνετε σήμερα αντισυλληπτικό χάπι, συνεχίστε να το λαμβάνετε ως συνήθως και μετά τη λήψη του ellaOne®, αλλά φροντίστε να χρησιμοποιείτε προφυλακτικό κάθε φορά που έρχεστε σε ερωτική επαφή μέχρι την επόμενη περίοδό σας.

Red condom with  packings isolated on white