Πώς δρα το χάπι επείγουσας αντισύλληψης

Το χάπι επείγουσας αντισύλληψης δρα εμποδίζοντας ή καθυστερώντας την ωορρηξία.

Δρα για την αποφυγή της εγκυμοσύνης μετά από ερωτική επαφή χωρίς προφυλάξεις αναβάλλοντας γρήγορα την ωορρηξία, εφόσον αυτή δεν έχει ήδη προκληθεί. Αυτό σημαίνει ότι τα σπερματοζωάρια που περιμένουν στις σάλπιγγες δεν θα μπορούν να συναντήσουν ωάριο και να το γονιμοποιήσουν. Έχει ανάλογο τρόπο δράσης με το κανονικό χάπι αντισύλληψης, το οποίο δρα επίσης αποτρέποντας την απελευθέρωση του ωαρίου.

Το χάπι επείγουσας αντισύλληψης δεν είναι 100% αποτελεσματικό επειδή υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη πραγματοποιηθεί η ωορρηξία πριν τη λήψη του χαπιού επείγουσας αντισύλληψης. Η λήψη του χαπιού επείγουσας αντισύλληψης όσο το δυνατό γρηγορότερα μετά την ερωτική επαφή χωρίς προφυλάξεις, μεγαλώνει την πιθανότητα επιτυχίας.

Όσο γρηγορότερα πάρετε το χάπι επείγουσας αντισύλληψης, τόσο καλύτερο είναι·

  • Το χάπι επείγουσας αντισύλληψης δεν είναι 100% αποτελεσματικό·
  • Το ellaOne® είναι το μόνο χάπι επόμενης ημέρας που είναι αποτελεσματικό ακόμα και όταν ο κίνδυνος εγκυμοσύνης είναι υψηλότερος·
  • Όσο γρηγορότερα λάβετε την επείγουσα αντισύλληψη, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να αναβάλετε με επιτυχία την ωορρηξία και να αποτρέψετε μια εγκυμοσύνη.

trombonebackbottom

Το χάπι επείγουσας αντισύλληψης δε θα σας προστατεύσει από μία εγκυμοσύνη εάν έχετε πάλι ερωτική επαφή χωρίς προφυλάξεις.

woman holding a condom

Εάν επιθυμείτε να έρθετε σε ερωτική επαφή μετά τη λήψη ενός χαπιού επείγουσας αντισύλληψης, χρησιμοποιήστε μια μέθοδο αντισύλληψης φραγμού μέχρι την επόμενη περίοδό σας.