Κανονική αντισύλληψη

Η επείγουσα αντισύλληψη δεν είναι κανονική μέθοδος αντισύλληψης.

Μετά τη λήψη ενός χαπιού επείγουσας αντισύλληψης είναι καλό να σκεφτείτε την κανονική μέθοδο αντισύλληψης που θα χρησιμοποιήσετε.

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα με τη μέθοδο αντισύλληψης που χρησιμοποιείτε συνήθως, θα ήταν ίσως η κατάλληλη στιγμή να αλλάξετε αντισυλληπτική μέθοδο ώστε να χρησιμοποιήσετε κάποια που θα σας ταιριάζει καλύτερα.

Έχετε πολλές επιλογές αντισυλληπτικής μεθόδου: μεθόδους φραγμού, ορμονικές μεθόδους αντισύλληψης, ενδομήτριο σπείραμα και στείρωση. Μερικές από τις μεθόδους παρουσιάζονται παρακάτω.

Μερικές από τις μεθόδους μπορεί να έχουν αντενδείξεις. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους αντισύλληψης, μιλήστε με έναν επαγγελματία υγείας.

Θυμηθείτε ότι μόνο τα προφυλακτικά σας προφυλάσσουν από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα συμπεριλαμβανομένου του HIV. Οι άλλες μέθοδοι αντισύλληψης δεν προσφέρουν καμία προστασία. Εάν ανησυχείτε για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, μιλήστε με έναν επαγγελματία υγείας.

Υπάρχουν επίσης ορισμένες «φυσικές μέθοδοι», όπως η διακεκομμένη συνουσία («τράβηγμα») και οι μέθοδοι εκτίμησης γονιμότητας (μέθοδος Ogino, Billings και μέθοδος μέτρησης της θερμοκρασίας). Αυτές οι μέθοδοι έχουν αποδειχθεί αναξιόπιστες.