Είναι κατάλληλη για εμένα η επείγουσα αντισύλληψη;

Η επείγουσα αντισύλληψη αποτρέπει την εγκυμοσύνη μετά από ερωτική επαφή χωρίς προφυλάξεις ή αποτυχία αντισύλληψης. Πρέπει να ληφθεί το συντομότερο δυνατό.

If you’ve had unprotected sex within the last 5 days, and it is not the right time in your life to have a baby, you are right to consider emergency contraception.2

Είχατε ερωτική επαφή χωρίς προφυλάξεις;

  • Έφυγε ή έσπασε το προφυλακτικό;
  • Ξεχάσατε να:

– Πάρετε το αντισυλληπτικό σας χάπι;

– Βάλετε τον αντισυλληπτικό δακτύλιο;

– Τοποθετήσετε το αντισυλληπτικό έμπλαστρο;

  • Έφυγε το διάφραγμα ή η τραχηλική κάψα ή ξεχάσατε να τα τοποθετήσετε;
  • Δεν τραβήχτηκε εγκαίρως;
  • Ξεχάσατε να πάρετε οποιοδήποτε μέσο αντισύλληψης;
  • Εξαναγκαστήκατε να έρθετε σε ερωτική επαφή χωρίς αντισύλληψη;

trombonebackbottom

Οι επιλογές μου για επείγουσα αντισύλληψη

Στην Ευρώπη, υπάρχουν δύο διαφορετικά μέσα επείγουσας αντισύλληψης:

  • Δισκίο «χάπι της επόμενης μέρας» για λήψη από το στόμα
  • Ενδομήτριο σπείραμα για εφαρμογή στη μήτρα