Είναι εύκολο να πάρετε το ellaOne®

Είναι εύκολο να πάρετε το ellaOne® – είναι ένα μόνο δισκίο.

Μπορείτε να πάρετε το ellaOne® με λίγο νερό όσο το δυνατό γρηγορότερα και όχι πάνω από 120 ώρες (5 ημέρες) μετά την ερωτική επαφή χωρίς προφυλάξεις.

Μπορείτε να το πάρετε πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από ένα γεύμα.