Εάν κάνετε εμετό μετά τη λήψη του ellaOne®

Εάν κάνετε εμετό μέσα σε 3 ώρες από τη λήψη ενός δισκίου ellaOne®, επιστρέψτε στο φαρμακείο και πάρτε άλλο ένα δισκίο ellaOne®.